Haugaland Interkommunale Miljøverk

Haugaland Interkommunale Miljøverk (HIM) er et interkommunalt selskap og ble etablert i 2007 av eierkommunene Bokn, Etne, Haugesund, Tysvær og Vindafjord

Vårt mål er å sørge for at alle innbyggerne i HIM kommunene har brukervennlige løsninger for sortering av avfall og moderne miljøparker for levering av avfall. HIM jobber for å redusere den totale avfallsmengden, tilby gode sorteringsordninger, øke fokuset på gjenbruk, skape ressurser av avfallet som samles inn og ta forsvarlig hånd om restavfallet.

Sammen for et bedre miljø