Avfall som leveres til miljøparkene

Mengden avfall som er levert til HIMs miljøparker går ned og det var en reduksjon på 7 % fra 2018 til 2019, sammensetningen av avfallet varierer lite. Diagrammet gir en oversikt over fraksjoner levert miljøparkene.