Forbedringsarbeid og LEAN

HIM bruker LEAN som et verktøy i forbedringsarbeidet

LEAN ble innført som en del av forbedringsarbeidet i HIM, og i løpet av 2019 har det vært jobbet med forbedringsprosjekt i hele organisasjonen. Hovedmålet med forbedringsarbeidet er å jobbe smartere og å standardisere arbeidsprosessene i HIM. Alle ansatte er involvert i LEAN arbeidet og det er nedsatt en egen prosjektgruppe som skal ha fokus på gjennomføring og fremdrift.

Her er noen av prosjektene vi har jobbet med i 2019:

  • Intern kommunikasjon
  • Orden og ryddighet på miljøparker
  • Innføring av digitale løsninger i vekt og kundehåndtering
  • Utnyttelse av egen bilpark