Kommunikasjon og holdningsskapende arbeid

HIM ønsker å bidra sammen med innbyggerne i eierkommunene våre til et bedre miljø

HIM har fokus på informasjon til innbyggerne om avfallshåndtering, sorteringsordninger og tjenester vi tilbyr. Vi ønsker også å motivere og være en pådriver for å gjøre kundene våre mer miljøvennlige gjennom holdningsskapende arbeid.

De viktigste kommunikasjonskanalene i 2019 var HIMs nettsider, Facebook, tømmekalender, tømme app, HIM nytt og HIM hyttefolk, pressemeldinger, kundesenter og miljøparker. I 2019 ble det igangsatt et prosjekt for å fornye nettsidene våre og se på andre digitale kommunikasjonsplattformer. Følg med, 2020 blir et spennende år.