Renovasjon

HIM Transport AS fortsetter innsamling av avfall. Styret i HIM IKS bestemte i 2019 at innsamling av avfall fortsetter i egen-regi med HIM Transport AS. HIM Transport AS ble opprettet i september 2017 etter konkursen i RenoNorden, og skulle i første omgang utføre innsamling av avfall i en periode på to år.

Renovasjonsgebyrene

I 2019 ble renovasjonsgebyrene satt opp med 2,95 % fra foregående år og et standard abonnement hadde en kostnad på 2.576,- inkl. mva. Husholdningsrenovasjon drives til selvkost og over- eller underskudd på denne virksomheten brukes til å justere gebyrene.

Antall abonnenter

Antall renovasjonabonnenter er stabilt og HIM har nå 33 026 abonnenter hvorav 3.928 er fritidsboliger.

 

Meldinger fra renovasjonsbilene

Sjåførene ser fra tid til annen forhold som bør rapporteres til abonnentene og til kundesenteret.  Det kan gjelde feilsortering, overfylte beholdere, problemer med tilkomst/vei eller beholdere som er ødelagte og som derfor må byttes. Meldinger registreres i bilens terminal slik at kundesenteret får informasjonen. Abonnentene varsles ved at det festes en tag til beholderen med informasjon om hva saken gjelder. Gul tag brukes når beholderen er tømt, men noe bør ordnes til neste tømming.  Rød tag brukes ved forhold som gjør at beholderen ikke kan tømmes.  Blå tag brukes ved serviceoppdrag for å gjøre abonnenten oppmerksom på at HIM har utført et oppdrag.