HIM Næring

HIM tilbyr henteordninger for næringslivet tilsvarende husholdningskunder, i tillegg henter vi andre fraksjoner etter forespørsel. Mange av våre næringskunder leverer i tillegg avfall direkte til miljøparkene.

Henteordninger

Vi har ca 800 kunder med henteavtale på vanlige husholdningsfraksjoner (papp/papir, mat, plast, glass/metall og rest). Henting av smitte- og risikoavfall utgjør en stor del av virksomheten til HIM Næring og antall kunder er økende, i tillegg henter vi farlig avfall hos kunder etter avtale.

Direkte levering

Næringskunder leverer også avfall direkte til miljøparkene, ved å sortere selv på rampe eller ved å levere usortert avfall til sorteringshall på Toraneset miljøpark. I tillegg mottar vi avfall som skal deponeres, eksempler på detter er lettere forurensede grusmasser, blåsesand og asbest. Her må det avklares i forkant om HIM har tillatelse til å ta imot avfallet, og det må leveres analyseprøver og dokumentasjon på innholdet i det aktuelle avfallet.