Note 10 – Investeringer, salg og budsjett

Morselskap

2019 2018 2017 2016 2015
Inv. Budsj. Salg Inv. Budsj. Salg Inv. Budsj. Salg Inv. Budsj. Salg Inv. Budsj. Salg
Bygg og anlegg 1 990 1 500 3 637 4 850 4 050 3 000    – 2 710 5 000 2 050 625
Tomter 0 0  – 0 0  – 0  0  – 0 0 0
Maskiner og utstyr 4 615 7 200 702 3 568 3 510 21 426 15 100 2 402 7 420 190 3 799 8 765 0
Totalt 6 605 8 700 702 7 205 8 360 25 476 18 100 5 112 12 420 190 5 849 9 390 0
Budsjettmidler ovf. fra tidl. år 7 800 2 875 1 580
Budsjettavvik pr år -2 095 -1 155 -424 -10 183 -5 121

Beløp i hele kr 1000.

Konsern

2019 2018 2017
Inv Bud Salg Inv. Budsj. Salg Inv. Budsj. Salg
Bygg og anlegg 1 990 1 500 3 637 4 850 4 330 3 000
Tomter 0 0 0 0  –
Maskiner og utstyr 4 615 7 200 702 3 568 3 510 22 186 15 100
Totalt 6 605 8 700 702 7 205 8 360 26 516 18 100
Budsjettmidler ovf. fra tidl. år 7 800
Budsjettavvik pr år -2 095 -1 155 616

Beløp i hele kr 1000.