Note 10 – Investeringer, salg og budsjett

Morselskap

20192018201720162015
Inv.Budsj.SalgInv.Budsj.SalgInv.Budsj.SalgInv.Budsj.SalgInv.Budsj.Salg
Bygg og anlegg1 9901 5003 6374 8504 0503 000   –2 7105 0002 050625
Tomter00 –00 –0 0 –000
Maskiner og utstyr4 6157 2007023 5683 51021 42615 1002 4027 4201903 7998 7650
Totalt6 6058 7007027 2058 36025 47618 1005 11212 4201905 8499 3900
Budsjettmidler ovf. fra tidl. år7 8002 8751 580
Budsjettavvik pr år-2 095-1 155-424-10 183-5 121

Beløp i hele kr 1000.

Konsern

201920182017
InvBudSalgInv.Budsj.SalgInv.Budsj.Salg
Bygg og anlegg1 9901 5003 6374 8504 3303 000
Tomter0000 –
Maskiner og utstyr4 6157 2007023 5683 51022 18615 100
Totalt6 6058 7007027 2058 36026 51618 100
Budsjettmidler ovf. fra tidl. år7 800
Budsjettavvik pr år-2 095-1 155616

Beløp i hele kr 1000.