Note 12 Konsernmellomværende

 

20192018
Langsiktig lån til HIM Transport AS2 000 0002 000 000
Kortsiktig lån til HIM Transport AS1 656 692858 245
Sum fordringer3 656 6922 858 245
Leverandørgjeld til HIM Transport AS-2 111 081-1 986 345
Sum gjeld-2 111 081-1 986 345