Note 12 Konsernmellomværende

 

2019 2018
Langsiktig lån til HIM Transport AS 2 000 000 2 000 000
Kortsiktig lån til HIM Transport AS 1 656 692 858 245
Sum fordringer 3 656 692 2 858 245
Leverandørgjeld til HIM Transport AS -2 111 081 -1 986 345
Sum gjeld -2 111 081 -1 986 345