Note 2 – Vurdering av kundefordringer

 

 Morselskap 2019 2018
Kundefordringer        6 669 099       5 980 854
-avsatt til dekning av usikre fordringer          -150 000       – 100 000
Fordring på deltakerkommuner          1 656 692          858 245
Andre fordringer          2 157 223        1 403 551
Bokført verdi pr. 31.12       10 333 014      8 142 650

Bokført tap på fordringer :

Tap på fordringer            151 110            68 140

 

 Konsern 2019 2018
Kundefordringer       6 669 099 5 980 854
-avsatt til dekning av usikre fordringer          -150 000  -100 000
Andre fordringer         2 394 074 1 510 958
Bokført verdi pr. 31.12        8 913 173 7 391 812

Bokført tap på fordringer :

Tap på fordringer            151 110     68 140