Note 2 – Vurdering av kundefordringer

 

 Morselskap20192018
Kundefordringer       6 669 099      5 980 854
-avsatt til dekning av usikre fordringer         -150 000      – 100 000
Fordring på deltakerkommuner         1 656 692         858 245
Andre fordringer         2 157 223       1 403 551
Bokført verdi pr. 31.12      10 333 014     8 142 650

Bokført tap på fordringer :

Tap på fordringer           151 110           68 140

 

 Konsern20192018
Kundefordringer      6 669 0995 980 854
-avsatt til dekning av usikre fordringer         -150 000 -100 000
Andre fordringer        2 394 0741 510 958
Bokført verdi pr. 31.12       8 913 1737 391 812

Bokført tap på fordringer :

Tap på fordringer           151 110    68 140