Note 3 – Godtgjøringer m.m.

Følgende godtgjørelser er kostnadsført:

Morselskap og konsernStyretDaglig leder
Lønn/styrehonorar265 0001 019 255
Andre godtgjørelser24 818
Totale godtgjørelser265 0001 044 073

Følgende godtgjørelser er kostnadsført:

MorselskapKonsern
Revisjonshonorar47 82089 320
Honorar for annen bistand49 30069 300

Spesifikasjon av lønnskostnader:

MorselskapKonsern
2019201820192018
Lønn23 512 85623 769 78134 598 49233 562 485
Refunderte sykepenger-1 008 568-484 668-1 406 721-606 620
Arbeidsgiveravgift3 359 9333 431 5284 245 8974 317 492
Pensjonskostnader3 714 3693 610 9923 877 3933 774 016
Godtgjørelse til styret213 996201 750271 996256 750
Godtgjørelse til representantskapet0000
Andre personalkostnader1 491 7491 057 2521 645 1111 210 614
Forsikring, gruppeliv, ulykke etc.236 283147 984288 108199 809
Sum31 520 61831 734 61943 520 27642 714 546

Pensjonsforpliktelsene for samtlige ansatte i morselskapet er dekket med en kollektiv pensjonsforsikring. Forpliktelsene er balanseførte, se nærmere beskrivelse i note 11.
Datterselskapet har en innskuddsbasert pensjonsordning hvor årlige innbetalinger dekker konsernets pensjonsforpliktelser.
Det har vært 39 heltidsansatte, 1 deltidsansatte og 2 lærlinger i Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS i 2019.
I konsernet har det vært 53 heltidsansatte og 2 deltidsansatte og 2 lærlinger.