Note 4 – Investeringer i datterselskap, aksjer og andeler

 Morselskap og konsern

  Antall aksjerPålydendeSelskapet sin aksjekapitalAndel %Bokført verdi
Andel kapital KLP   951 564
Sum       951 564

 

 Morselskap

  Antall aksjerPålydendeSelskapet sin aksjekapitalAndel %Bokført verdi
HIM Transport AS50 000150 000100,00%50 000
Sum       50 000