Note 5 – Skatt

Årets skattekostnad fordeler seg på:

MorselskapKonsern
2019201820192018
Betalbar skatt116 32588 768329 408207 259
Endring i utsatt skatt43 835-76 91026 797-87 184
Sum skattekostnad160 16011 858356 205120 075

Beregning av årets skattegrunnlag:

MorselskapKonsern
2019201820192018
Resultat før skattekostnad-1 529 63370 703-644 912545 139
Permanente forskjeller1 859 133-125 6221 865 525-125 622
Endring i midlertidige forskjeller199 250440 232276 696481 608
Årets skattegrunnlag528 750385 3131 497 309901 125
Betalbar skatt på årets resultat116 32588 622329 408207 259

Oversikt over midlertidige forskjeller:

MorselskapKonsern
2019201820192018
Anleggsmidler-2 235 105-2 434 355-2 222 191-2 343 998
22 % utsatt skatt (-skattefordel)-491 723-535 558-488 882-515 679

Morselskapets virksomhet omfatter både kommunalt avfall og næringsavfall. Fra og med 2008 er overskudd for virksomheten som gjelder næringsavfall av skattemyndighetene definert som skattepliktig inntekt.