Note 6 – Driftsmidler

 Morselskap

     Bygg og anlegg Tomter  Maskiner og utstyr Sum 
Bokført verdi 01.01. 40 156 348 1 648 633 27 607 865 69 412 845
Tilgang i året 1 990 080 0 4 615 123 6 605 203
Avgang i året 0 0 0 0
SUM 42 146 427 1 648 633 32 222 988 76 018 048
Årets avskrivninger -4 394 111 0 -4 838 635 -9 232 951
Bokført verdi 31.12. 37 752 111 1 648 633 27 384 353
66 785 118
Årets avskriving i % 5 – 10 % 10 – 20 %
Levetid 10 – 20 år 5 – 10 år

Haugesund kommune har fakturert kapitalkostnader på kr 2 740 498 etter deltageravtalen. Herav er kr 2 018 516 bokført som annen driftskostnad og kr 542 622 er bokført som annen finanskostnad denne perioden.

 Konsern

     Bygg og anlegg Tomter  Maskiner og utstyr Sum 
Bokført verdi 01.01. 40 380 347 1 648 633 28 165 198 70 194 178
Tilgang i året 1 990 080 0 4 615 123 6 605 203
Avgang i året 0 0 0 0
SUM 42 370 427 1 648 633 32 780 321 76 799 381
Årets avskrivninger -4 450 316 0 -4 990 635 -9 440 951
Bokført verdi 31.12. 37 920 111 1 648 633 27 789 686 67 358 451
Årets avskriving i % 5 – 10 % 10 – 20 %
Levetid 10 – 20 år 5 – 10 år