Note 6 – Driftsmidler

 Morselskap

    Bygg og anleggTomter Maskiner og utstyrSum 
Bokført verdi 01.01.40 156 3481 648 63327 607 86569 412 845
Tilgang i året1 990 08004 615 1236 605 203
Avgang i året0000
SUM42 146 4271 648 63332 222 98876 018 048
Årets avskrivninger-4 394 1110-4 838 635-9 232 951
Bokført verdi 31.12.37 752 1111 648 63327 384 353
66 785 118
Årets avskriving i %5 – 10 %10 – 20 %
Levetid10 – 20 år5 – 10 år

Haugesund kommune har fakturert kapitalkostnader på kr 2 740 498 etter deltageravtalen. Herav er kr 2 018 516 bokført som annen driftskostnad og kr 542 622 er bokført som annen finanskostnad denne perioden.

 Konsern

    Bygg og anleggTomter Maskiner og utstyrSum 
Bokført verdi 01.01.40 380 3471 648 63328 165 19870 194 178
Tilgang i året1 990 08004 615 1236 605 203
Avgang i året0000
SUM42 370 4271 648 63332 780 32176 799 381
Årets avskrivninger-4 450 3160-4 990 635-9 440 951
Bokført verdi 31.12.37 920 1111 648 63327 789 68667 358 451
Årets avskriving i %5 – 10 %10 – 20 %
Levetid10 – 20 år5 – 10 år