Note 7 – Annen egenkapital

Morselskap

Innskuddskapital kommuner  31.12.2019 31.12.2018
Haugesund 102 300 102 300
Tysvær 30 300 30 300
Vindafjord 27 300 27 300
Etne 13 200 13 200
Bokn 2 700 2 700
Sum innskuddskapital 175 800 175 800

 

 Innskutt EK  Annen EK Sum
Egenkapital pr 01.01. 175 800 21 908 641 22 084 441
Årets resultat -1 689 793 -1 689 793
Egenkapital pr 31.12. 175 800 20 218 848 20 394 648

Konsern

 Innskutt EK  Annen EK Sum
Egenkapital pr 01.01. 175 800 22 438 528 22 614 328
Årets resultat -1 001 117 -1 001 117
Egenkapital pr 31.12. 175 800 21 437 411 21 613 210