Note 7 – Annen egenkapital

Morselskap

Innskuddskapital kommuner 31.12.201931.12.2018
Haugesund102 300102 300
Tysvær30 30030 300
Vindafjord27 30027 300
Etne13 20013 200
Bokn2 7002 700
Sum innskuddskapital175 800175 800

 

 Innskutt EK Annen EKSum
Egenkapital pr 01.01.175 80021 908 64122 084 441
Årets resultat-1 689 793-1 689 793
Egenkapital pr 31.12.175 80020 218 84820 394 648

Konsern

 Innskutt EK Annen EKSum
Egenkapital pr 01.01.175 80022 438 52822 614 328
Årets resultat-1 001 117-1 001 117
Egenkapital pr 31.12.175 80021 437 41121 613 210