Representantskap

Følgende representantskap er valgt for perioden 2015-2019 med Sigmund Lier som leder og Gudrun Caspersen som nestleder

Kommune Representant
Bokn Kari Christensen

Kjetil Vatnaland

Etne Ordfører Siri Klokkerstuen

Varaordfører Ingemund Berge

Haugesund Nini Hæggernes

Arne Trygve Løvvik

Gudrun Caspersen

Synnøve Lunde

Tysvær Ordfører Sigmund Lier

Varaordfører Ola S. Apeland

Vindafjord Ordfører Ole Johan Vierdal

Varaordfører Steinar Skartland

 

Høsten 2019 ble følgende representantskap valgt for perioden 2019-2023 med Astri Furumo som leder og Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim som nestleder:

Kommune Representant
Bokn Egil Våge

June Grønnestad

Etne Ordfører Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim

Varaordfører Kenneth Lyng Karlsen

Haugesund Astri Furumo

Arne Trygve Løvvik

John W. Pettersen

Karoline Sjøen Andersen

Tysvær Ordfører Sigmund Lier

Varaordfører Sven Ivar Dybdal

Vindafjord Ordfører Ole Johan Vierdal

Varaordfører Tove Elise Olsen Frøland