Redegjørelse for årsregnskapet

Her følger en oversikt over regnskapsmessige forhold.

Må legge inn – venter på oppdaterte/bekreftede tall i årsberetning