Hva skjer med avfallet?

Mat komposteres og blir til jord, papp/papir gjenvinnes og blir til ny papp og papir, plast-, glass- og metallemballasje blir til nye produkter, restavfall blir til energi.

Materialgjenvinning (tonn)
Energigjenvinning (tonn)
Gjenbruk (tonn)
Deponi (tonn)