Holdningsskapende arbeid

Her er noen av våre aktiviteter:

  • Vi har hatt besøk av over 500 elever og barnehagebarn fra skoler og barnehager i kommunene våre
  • Kompostkurs ble arrangert sammen med Haugesund hagelag med over 100 personer påmeldt.
  • HIM deltok med stand på festivalen Englebarn & Bøllefrø i Etne i november
  • Det ble holdt foredrag for ulike foreninger i løpet av året