Støtte til lokale miljørelaterte aktiviteter

Noen av tiltakene HIM støttet i 2019:

  • Flere loppemarkeder og gjenbruksmarked for brukt rideutstyr
  • Forening som videreformidler brukt tøy
  • Støtte til kjøp av tøybleier