Moderne avfallsløsninger

Stadig flere utbyggere velger nedgravde avfallsløsninger

HIM ser at flere ønsker moderne avfallsløsninger både ved nybygg og renovering av eksisterende bygg. Dette er smarte avfallsløsninger som tømmes basert på fyllingsgrad i beholderne, det er installert nivåavlesere i beholderne slik at HIM daglig får varsel om hvor mye avfall det er i beholderne. I 2019 ble det installert 10 nye anlegg og totalt er HIM ansvarlig for tømming av 47 enheter,